İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI. Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11:30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüştü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komite Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam etme kararı aldı. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, YÖDAK ve Tıp-İş’ten yetkililer katıldı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif, CTP-BG Milletvekili Komite Başkan Vekili Dr. Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP-BG Milletvekili Erlut Şahali katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP-BG Milletvekili Dr. Hüseyin Erçal’da katıldı.