SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ, “KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI”NI MECLİS’E GÖNDERDİ

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, tasarıyı madde madde görüşülmesini tamamladı ve oybirliği ile Genel Kurul’un gündemine sundu.