Bütçe Komitesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.