CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI DR. SİBEL SİBER, CUELLAR ÇERÇEVE ANTLAŞMASI TASLAĞI İLE İLGİLİ GENEL KURUL’DA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Arşivin ve kayıt tutmanın önemini anlatmak için “hafıza-i beşer şaşar, ama yazılı olanlar kalır “sözü çok sıklıkla kullanılmaktadır. Bugün burada yapacağım konuşma hem arşivin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından hem de tarihi gerçeklerin gün ışığına çıkması bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Öncelikle Meclis’teki arşivimizle gurur duyabileceğimizi söylemek istiyorum ve arşivin daha da geliştirilmesi için çaba ortaya koyduğumuzu da belirtmek isterim.