Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Ersin Tatar Başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı birlikte görüştü ve oy birliği ile kabu etti. Daha sonra, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Komite, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı. Komite toplantısına, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.