Cumhuriyet Meclisi Hukuk,Siyasi İsler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Izlem Gürçağ Altuğra Başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde; Sayıştay Üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirdi ve oy birliği ile kabul etti. Daha sonra, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı. Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi: Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları belirlemek amaçlanmıştır. UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ,UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.