CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI DR.SİBEL SİBER’İN SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI:

Son günlerde basında çeşitli spekülasyonlara yol açan Sayıştay üyesi seçimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğini duymaktayım. Öncelikle Mali Denetim organı olan Sayıştay’ın Anayasa gereği bağımsız bir organ olduğunun altını çizmek isterim. Hal böyle iken Meclis’te Sayıştay üyeliği seçimiyle ilgili yapılan bazı açıklamlarda dolaylı da olsa konunun siyasete malzeme edildiğini ve adaylarla siyasi partiler arasında ilişki kurulduğunu üzülerek gözlemlemekteyim.