Cumhuriyet Meclisi Hukuk,Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde; Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi: Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları belirlemek amaçlanmıştır. Komite toplantısına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Polis Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Bakanlıklardan yetkili ve görevliler katıldı. UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu katıldı.