Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda saat: 10.00 da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti. Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi: Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurul’un gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası” uyarınca hazırlanmıştır. Komite’ye, Yasa Tasarıları ile ilgili Yayın Yüksek Kurulu’ndan ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı. Komite toplantısına, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda, UBP Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.