Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda saat: 10.00 da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etmektedir. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Sade elektrik araçların Yasaya eklenmesi ve engelliler için araçların kapsamının genişletilerek muafiyet düzenlenmesi amacıyla ile bu Değişiklik Yasası hazırlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standartlar ve AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi. Komite toplantısına, Yasa Tasarılarıyla ilgili yetkili ve görevliler katıldı. Komite toplantısına, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Ahmet Kaşif katıldı.