Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün saat 11:00’de CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sunduğu Rapor çerçevesinde yer alan güncel bilgiler, ve de “KKTC’de Yol Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Hız Tespit Kameraları Projesinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu, Trafik Dairesi’nin sunmuş olduğu Rapor çerçevesinde yer alan güncel bilgiler, komite tarafından tartışılmıştır. Komite her iki Raporun Genel Görüşmesine bir sonraki toplantıda devam edecek. Komite ilaveten gündeminde bulunan, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2015 – 30 Haziran 2016 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliği ile onayladı. Komite toplantısına davetli olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi ile Trafik Dairesi’nden yetkililer katıldı. Sayıştay Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Zorlu Töre katıldı.