KKTC ULAŞTIRMA GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI DR.SİBEL SİBER’E SUNULDU

KKTC ULAŞTIRMA GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI DR.SİBEL SİBER’E SUNULDU Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odasının ortak organizesi ile düzenlenen “Geleceğe Güvenle Ulaştıralım Konferansı” sonrasında ortaya çıkan bulguların kitapcık haline getirilmesi sonrasında dün Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Y.K Başkanı Cemal Gökçe ve heyetleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber’i ziyaret ederek sunum gerçekleştirdiler. Kabulde konuşan Aysal ülkemizin kanayan yarası haline gelen trafik sorununa bilimsel çalışmalar ile çözüm ve önerilerin yapılabilmesi açısından gerçekleştirilen Konferans’ta açılış konuşması yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanının bu önemli tesbit ve önerilerin kitapcık haline getirilmesinin önemine vurgu yaptığını ve bu bağlamda hazırlanan kitapcığı takdim etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Meclis Başkanı Dr.Sibel Siber, İnşaat Mühendisleri odalarına bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Siber konuşmasında ülkemizde her geçen gün artan trafik sorununun, bu gibi önemli konferanslar ile tartışmaya açılıp çözüm önerileri ile sonuçlar elde edilmesinin halk yararına olduğunu vurguladı. Ülkemizde mevcut sorunların bu çalışmada olduğu gibi önce durum tesbiti, sonra çözüm önerileri ve eylem planı uygulamaları ile çözülebileceğini söyledi. Siber , kendisine sunulan ülke trafiğine çözüm bulmak için yapılan bu çalışma raporunun da bu yönüyle önemli olduğunu vurguladı. Devletin sorunlara çözüm bulma çalışmalarında, sadece kamu çalışanlarından değil, özeldeki insan kaynaklarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasının, konunun paydaşlarının görüşlerine başvurmasının önemine vurgu yaptı. Devletin insan kaynakları kamuda çalışanlar ve özelde çalışanlar olarak değil, bir bütün olarak değerlendirilip, kollektif çalışma ve ortak akılla çözüm odaklı adımlar atılmasının önünün açılacağını söyledi.