Cumhuriyet Meclisinde bugün, UBP Milletvekili Dr.Erdal Özcenk Başkanlığında 2013 Yılında Gerçeleşen Polis Terfilerinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi ,UBP Milletvekili Ahmet Kaşif Başkanlığında İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi ve UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Başkanlığında Hukuk,Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantıları gerçekleştirildi.