Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında, bugün saat. 10.00’ da toplandı.

Komite gündeminde; Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi: 33/2016 sayılı yasa ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası tadil edilmiş ve birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen yeni düzenlemeler ile bundan sonra yapılacak olan seçimlere ilişkin teknik ve hukuki sıkıntılar doğmuştur. Bu cihetle mevcut sıkıntıların giderilmesine olanak sağlamak ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için sözkonusu Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısının yapılması elzem olmuştur. Komite toplantısına, Yasa Tasarısıyla ilgili davetliler katıldı. UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye;, CTP Milletvekili. Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu katıldı.