EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda, bugün saat 09:45’te toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ye ilişkin görüşmelerini tamamlayıp, bahsi geçen Yasa Tasarısı ve Yasa Gücündeki Kararnameleri oybirliği ile kabul etmiştir. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olmalarını sağlamak temel hedeftir. Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin de bu amaçlar doğrultusunda giderleri de sürekli artmakta, Belediyelerimizin gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman mali sorunlar içerisinde olan Belediyelerin personel giderlerini Yasa’nın belirlediği yöntemle uyumlaştırması ve Belediyelerin Birikmiş Prim Borçları ile Vergi Borçlarının Yapılandırılması için öngörülen tarihlerin, Belediyelerin mali açıdan sürdürülebilirliğini ve denkleştirmeyi sağlamak, var olan hukuki sorunları çözebilmelerine olanak sağlayabilmeleri amacıyla geçici madde 1 ve geçici madde 2’de yer alan tarihler değiştirilmiştir. İşbu yasa değişikliğinin ivedilikle yapılması Bakanlığımızca uygun ve gerekli görülmektedir. Komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay katılıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.