SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI KOMİTEDEN GEÇTİ

“Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla, “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Önerisi” ise oy birliğiyle meclisin ilgili komitesinden geçti. Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplandı. Toplantıda, önce “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Önerisi” görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen “İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” organize suçlar ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütleri ile mücadelede ortaya çıkan yasal ve kurumsal boşlukları kapatmayı amaçlıyor. Ayrıca sınır aşırı örgütlü suç grubu tanımlanmakta, buna iştirak, yolsuzluk ve adaletin engellenmesi gibi eylemlerin suç sayılması ve adli işbirliğiyle yardımlaşma da kolaylaştırmakta. Komite daha sonra “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı, yerel seçimlerin, Yeni Erenköy Belediyesi’nin durumuyla ilgili olarak atılması gereken adımların atılmasına imkan sağlayabilmek amacıyla Temmuz ayında yapılmasını ve seçim yasaklarıyla ilgili sürenin 20 gün kısaltılmasını öngörüyor. Toplantıya, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.