CANDAN VE SANER, AKPA TOPLANTILARINA KATILIYOR

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersan Hamza Saner, Strazburg’ta gerçekleştirilmekte olan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Kış Dönemi Genel Kurul toplantılarına katılıyor. 21-25 Ocak tarihlerindeki Genel Kurul oturumuna katılan Cumhuriyet Meclisi Heyeti, ayrıca Siyasi İşler ve Demokrasi, Kültür ve Eğitim, Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Sosyal İşler ile Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitelerinin toplantılarına katıldılar. 22 Ocak’ta yapılan Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi toplantısına da katılan Candan ve Saner, Yunan Milletvekili Venizelos’un raportörlüğünü yaptığı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması 10. Raporu: Türkiye ve Ukrayna” başlıklı rapora ilişkin oturumu takip ettiler ve Saner raporda Kıbrıs’a dair bilgilerin sadece Kıbrıslı Rumların mağduriyetlerine yer verdiğini, Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarının da ihlal edilmekte olduğunu, 1974 öncesindeki ait Kıbrıslı Türk kayıp şahısların dile getirilmediğini, hatta halen kayıp olan Cengiz Ratip’in bir milletvekili olduğunu ve tüm bu gerçeklerin raporda yer almadığını dile getirdi. Ayrıca söz alan Candan Kıbrıslı Türklerin mağduriyetlerine yer verilmemesinin raporda ciddi bir eksiklik olduğunu ve Kıbrıslı Türk kayıp vakalarının 1974 önceside yaşandığının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Armağan Candan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grup toplantısına katılırken, Ersan Saner de Avrupa Muhafazakarlar Grubu toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul marjında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Heyete temasları sırasında Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada ve İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu eşlik etti. 25 Ocak Cuma günü sona erecek Genel Kurul oturumu sonrası Cumhuriyet Meclisi heyeti yurda dönüş yapacak