SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin OluşumNedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik GüvenliğiKonusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında,bugün saat 15:00’de toplandı. 


Girne-LefkoşaAnayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda YaşananCan Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin OlupOlmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, toplantıya davetli olarakkatılan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi, PolisGenel Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan gelenyetkilileri dinlemiştir. Yukarıda bahsi geçen Araştırma Komitesi, çalışmalarınailerleyen günlerde de devam edecektir.


CTPMilletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye,UBPMilletvekili ve Komite Başkanvekili Hamza Ersan Saner, KomiteÜyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HPMilletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün yanısıra UBPMilletvekili Dr. Özdemir Berova da katıldı.