İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

 

CumhuriyetMeclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere OluşturulanGeçici ve Özel Komitesi bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığında, saat:10.00’datoplandı.

             

Komite,gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YasaTasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

 

Birçokalanda üretilen verilerle, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyununbilgilendirilmesinde  en önemli kaynakistatistik kurumlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi veetkin politikalar oluşturulabilmesi, bağımsız bir istatistik kurumununüreteceği bilgilerle mümkün olmaktadır.

Buçerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını çağdaşseviyeye getirmek ve standartlarını yükseltebilmek amacıyla bağımsız biristatistik kurumunun kurulması önem arzetmektedir.

Ülkemizinresmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistikKurumu”,  ülke ihtiyaçlarını vekullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir,tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek,kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretimi sürecinde yer alan kurum vekuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak misyonu ile tasarlanmıştır.

Bubilgiler ışığında, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumluİstatistik Kurumu Yasa Tasarısı günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik çağdaşyapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlanmıştır.

İstatistikKurumu  Yasa Tasarısı 29  maddeden ve 5 geçici maddeden oluşmaktadır.

 

Sözkonusu Yasa Tasarısıyla ilgili Komite toplantısına, Başbakanlık MüsteşarıBerkan M. Tokar, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ileBaşbakanlık, Personel Dairesi ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkeziyetkilileri  katıldı.

 

CTPMilletvekili Armağan Candan Başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP MilletvekiliHasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.