İDARİ KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.


Komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir. 

 

Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

İnsan ve toplum sağlığını korumak, optisyen ünvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, müesseselerinin açılışı, faaliyeti, sahip olmaları öngörülen kuralları ve denetiminin yanı sıra optik gözlüklerin, gözlük camının ve çerçevesinin üretilmesine, optik malzemenin ithaline toptan ve parekende satılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacı ile Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.


Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Derneği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 


HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova,  CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.