EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda saat: 10:00 da  toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Maki Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın III. Okunuşunu gerçekleştirdi ve oy birliği ile kabul etti. Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Maki Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve oy çokluğu ile kabul etti.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların şube veya temsilciliklerinin, Araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi,standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bilgi teknolojileri alanının gelişimi ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla yasal mevzuatın uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerkçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların şube veya temsilciliklerinin, Araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi, standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bilgi teknolojileri alanının gelişimi ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla yasal mevzuatın uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır. 

İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir. 

 Komite toplantısına, davetli olarak   yetkili ve görevliler katılmıştır.

CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Sunat Atun, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili, Hasan Taçoy, HP Milletvekili Mesut Genç ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  katıldı.