AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığında, saat:10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam ediyor.

Birçok alanda üretilen verilerle, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyunun bilgilendirilmesinde  en önemli kaynak istatistik kurumlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi ve etkin politikalar oluşturulabilmesi, bağımsız bir istatistik kurumunun üreteceği bilgilerle mümkün olmaktadır. 

Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirmek ve standartlarını yükseltebilmek amacıyla bağımsız bir istatistik kurumunun kurulması önem arzetmektedir.

Ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”,  ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretimi sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak misyonu ile tasarlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumlu İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik çağdaş yapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlanmıştır.

İstatistik Kurumu  Yasa Tasarısı 29  maddeden ve 5 geçici maddeden oluşmaktadır.

Söz konusu Yasa Tasarısıyla ilgili Komite toplantısına, KKTC Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu, İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Hüseyin Silman katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda  toplanan komiteye, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Sunat Atun, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.