HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”, “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi” ve “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”ni görüştü ve Yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tesbit ederek konuyu oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.

Komite, ayrıca gündeminde bulunan, “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi” ve “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi” konularını da görüşerek ve Yasada aranan nitelikleri taşıdığını tesbit ederek konuyu oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bir diğer gündem maddesi olan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nin genel görüşmesine devam etti ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Vicdani Ret İnisiyatifi’nden yetkililer katıldı. Komite toplantısına ayrıca Avrupa Yehova Şahitleri Temsil Heyeti’nden Uluslararası İnsan Hakları Avukatı Shane H. Brady ve Brace Anthony davetli olarak katılarak dünyadan örnekler vererek konuyu detaylandırdı ve komite üyelerinin sorularını cevapladı. 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Miletvekili Özdemir Berova katıldı.