EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat 11:00’de toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin çalışmalarını tamamlamış ve ilgili Yasa Gücünde Kararname’yi oybirliği ile kabul etmiştir. Buna ilaveten, Komite, gündeminde yer alan bir diğer konu olan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi:

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk ve komşu ülkelerle birlikte bölgemizde yaşanan ekonomik krizin yarattığı zorunluluk dikkate alınarak; ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasını sağlayacak enstrümanların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Yabancıya yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin, gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle işbu kararname ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet verecektir.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır. İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir. 

 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,  Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’ndan yetkililerin yanısıra, Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı da ilgili toplantıya katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına,

Komite Üyeleri; HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  katıldı.