İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 14:00’de toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etmiştir. Buna ilaveten, bir diğer gündem maddesi olan “Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın  da genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir. Komite, yukarıda adı geçen gündem maddelerine ilaveten, gündeminde yer alan bir diğer gündem maddesi olan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin çalışmalarını tamamlamış ve ilgili Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etmiştir.  

Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

Sağlık alanında hizmet veren kişilerin, sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların yetersizliği açısından düzenlenmesini, bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi amacı ile bakanlığımızca Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Yataklı Tedevi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

Sağlık alanında hizmet veren kişilerin, günümüz koşulları ile birlikte gelişen sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların ve pozisyonların gelişen sağlık sektörüne uyum sağlayabilmesi açısından düzenlenmesini, tüm bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi amacı ile bakanlığımızca Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No.2) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subayın karargah subaylığı eğitimi ile komuta ve kurmay eğitimlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan mevzuat değişikliğine paralel olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Personel Dairesi, TIP-İŞ,  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler  Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kamu İşçileri Sendikası(KAMU-İŞ)’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.