EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda saat: 10:00 da  toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı, Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve oy çokluğu ile kabul etti. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurul’un gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası” uyarınca hazırlanmıştır.

Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:             32/ 1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 12 (1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:                                                20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır.

İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir.

Komite toplantısına, davetli olarak   yetkili ve görevliler katılmıştır.

CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili, Hasan Taçoy, HP Milletvekili Mesut Genç ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  katıldı.