HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, CTP MilletvekiliYerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:


5/1976 SAYILI Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14. Maddesinin (6). Fıkrasında ‘Ara Seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nce saptanan günde oy verilir; Bu günden önceki altmışıncı gün seçimin başlangıç günüdür’ amir hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun halen boş bulunan yerleri doldurmak amacıyla bu yıl yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için 23 Haziran 2019 tarihinin seçim tarihi; 24 Nisan 2019 tarihinin de seçimin başlangıç günü olması hususundaki önerisi üzerine hazırlanmıştır.


Komite toplantısına, davetli olarak   Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, İçişleri Bakanlığı’ndan Emine Uzun ve Ahmet Arslan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ahmet Erişken, Polis Genel Müdürlüğü’nden Mustafa Yazıcı ve  KKTC Atıcılık Federasyonu’ndan Türker Yiğitcan  katılmıştır.


CTP Milletvekili Doğuş Derya  başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, CTP Milletvekili  Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale R. Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu  katıldı.