HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya, CTP Girne Milletvekili Sayın Asım Akansoy, UBP Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra, UBP İskele Milletvekili Sayın Nazım Çavuşoğlu, UBP İskele Milletvekili Sayın Yasemi Öztürk, HP Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers ve HP Girne Milletvekili Sayın Erek Çağatay)” ve “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüştü

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oybirliği ile onayladı.

“Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi;

“Bu Yasa, Ülkemizdeki elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşmenin alt yapı ve şebekelerinin tahsisi ve işletilmesi amaçlı elektronik cihaz ve sistemlere ilişkin düzenlemelerin, yetkilerin ve denetimlerin yapılması kurallarını öngörmektedir.

Ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaşması şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin artması ile birlikte tüketicilerin haklarının korunması açısından bazı eksiklikler ortaya çıkmıştır. Tüketiciler elekronik haberleşme hizmetlerinden faturalı hat abonesi olması yanında faturasız hat abonesi de olabilmekte ve bunlarla ilgili kurallar da Yasada düzenlenmiştir. Düzenlenen bu kurallarda aboneler ile hizmet sağlayıcılar arasında sözleşme yapılması öngörülmüş ve belli kıstaslar getirilmiştir. Bu kıstaslardan biri de, faturasız hat alanların hattı üç aydan fazla olmamak koşuluyla kullanacak olması halinde kimlik bilgisinin alınmayacağı kuralıdır. 

Ancak teknolojinin gelişmesi sonucu son dönemlerde mobil telefonlar aracılığı ile yapılan dolandırıcılık gibi suçların artması nedeniyle gerek faturalı hatların gerekse faturasız hatların kullanımında tüketicinin kimlik belgeleri alınarak sözleşme yapılması zorunluluğu doğmuştur. Yapılacak bu düzenleme sonucunda bu gibi suçların engellenmesi yanında tüketicilere de aldıkları faturasız hatlarla ilgili sorumluluk yüklemektedir. Bu bağlamda, mobil telefonlar ile işlenen suçların da engellenmesi amacıyla faturasız hat alımında da tüketicilere ait kimlik belgesi alınarak sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmesi amaçlanmıştır.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı.