HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanının Atanmasının Uygun Bulunması”, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe)”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanının Atanmasının Uygun Bulunması”ni görüştü ve Yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tesbit ederek konuyu oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bir diğer gündem maddesi olan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nin genel görüşmesine başladı. Komite, Yasa Tasarısı’nı bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecek. 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüşmeye devam etti. Komite Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Komite toplantısına davetli olarak, Fazilet Özdenefe (Öneri Sahibi), Dr.Sıla Usar İncirli (Öneri Sahibi), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Vicdani Ret İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve KAYAD’dan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler. 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca HP Milletvekili Hasan Büyükolğlu katıldı.