EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat 09:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin çalışmalarına devam etti ve bahse konu Yasa Tasarısı madde madde görüşülmeye hazır hale getirildi. İlgili gündem maddesi, ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir. 

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır. İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir. 

 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,  Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerin yanısıra, Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı Sayın Asım Özer de ilgili toplantıya katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu,  CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili    Hasan Taçoy’un yanısıra, YDP Milletvekili Erhan Arıklı da  katıldı.