İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP  Milletvekili  Jale R. Rogers  başkanlığı’nda saat: 10:00 da  toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ( Değişiklik ) Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi:                                   

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç  27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması,  Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması, işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları,  direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi,  iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden önce Pro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması amaçlanmıştır.

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın 16/1976 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının kuruma verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, hizmet akidli çalışanların ödenmiş primler ile hak sahibi olmaları halinde işverenlerin ise  kendilerine ait tüm prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan sigortalılara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç  27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında  gelir veya aylık almamış olma koşuluna bakılmaksızın iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında  ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği  iş yerinin prim oranlarının artırılması amaçlanmıştır. 

Komite toplantısına, davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi’nden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Aziz Gürpınar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan görevli ve yetkililer katıldı.

HP  Milletvekili  Jale R. Rogers başkanlığı’nda  toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Hasan Topal,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.