HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 15:00’de toplandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. 

 “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu Yasa Tasarısı ile Anayasa’nın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır. 

Bu amaçla hazırlanan Yasa Tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir. Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer ve ayrıca Sertaç Sonan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan komiteye, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplanyısına ayrıca HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.