EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018 -28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin 

Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin çalışmalarını tamamladı ve kararnameyi yasa tasarısına çevirerek kabul etti.

Öte yandan diğer gündem maddeleri olan, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile, “Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı da görüşüp, ilgili Yasa Tasarısını da oyçokluğu ile kabul etti.    

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,  Maliye Bakanlığı,  Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve Türk Ajansı Kıbrıs’tan yetkililer ilgili toplantıya katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.