İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaları kapsamında ilgili Yasa Tasarısını madde madde görüşmeye devam etti, söz konusu Yasa Tasarısı ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir.  

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar OdasıYasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir Yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. 

Yürürlükte olan Yasada esnaf ve Zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve Zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır. 

Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’sına fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır. 

Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür. 

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer  katılıp, görüş ve önerilerini sundu.   

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Dr.Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.