EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama(Yabancılar)Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi  ve

“Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı  oybirliği ile kabul etti.  Buna ilaveten, Komite, gündeminde yer  alan “Kamu İhale (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti.

 İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir.   

Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama(Yabancılar)Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi: 

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk ve komşu ülkelerle birlikte bölgemizde yaşanan ekonomik krizin yarattığı zorunluluk dikkate alınarak; ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasını sağlayacak enstrümanların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Yabancıya yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin, gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle işbu kararname ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet verecektir.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından Kurumun işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurumun gelir ve giderlerini öngören Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 6/12 Sayılı “Elektronik Haberleşme Yasası” uyarınca hazırlanmıştır.

Kamu İhale (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

Bu Yasa Tasarısı ile idarelerin yapacağı ve hizmetin yerine getirilmesinde, hizmeti sunanın herhangi bir mal veya malzeme temininden sorumlu tutulamayacağı hizmetlerin İhale Yasası kapsamı dışında alınmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yanısıra, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bütçe Dairesi  ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme kurumu’ndan yetkililer  ilgili toplantıya katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite BaşkanVekili Sunat Atun,Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu,  HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy  katıldı.