İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 09:30’da toplandı.

Komite, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini oybirliği ile kabul etti buna karşın üçüncü ve son okunuşunu ise  ilerleyen günlerde ele almaya devam  edecektir.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: 

Esas Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi ile düzenlenen intibak hükümleri, bu madde gereğince yapılan intibaklarda intibak ettirilecek hekimin hizmet yıllarının da dikkate alınmasını öngörmekteydi. Ancak, mevcut düzenleme, intibak ettirilecek hekimin askerlik dönemini ve uzmanlık durumunu dikkate almamaktaydı. Bu (Değişiklik)Yasa Tasarısı ile, intibak ettirilecek hekimin intibakında kadrolu çalışılan yılları, askerliği, sözleşmeli olarak çalışılan yılları ve uzmanlık durumunun dikkate alınmasına ilişkin esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

 Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Personel Dairesi, KTAMS,TIP-İŞ ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.   

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki  Komite toplantısına, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz  ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal  katıldı.