SAYIŞTAY KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti.Ltd’in 2014 ve takiben 2015 yıllarına ait Mali Yıl Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporlarını” oybirliği ile kabul etti.

Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti.Ltd’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Başkanlığındaki Komite toplantısına,

HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu,

Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu katıldı.