SAYIŞTAY KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşmeye devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınacaktır.   

 Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı  ve Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği’nden  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner  Başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu,Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili  Kutlu Evren ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları  katıldı.