DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi,  UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde yeralan üç (3) adet dilekçeyi görüşmüş olup ilgili dilekçelerden iki (2) tanesini karara bağladı. Gündeminde yer alan diğer konuları ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. 

 Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak,  İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer  katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay  Başkanlığındaki Komite toplantısına,CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe,Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda  ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner  katıldı.