ULUÇAY, YENİ YASAMA YILI NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

1 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Meclisi Dokuzuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılının açılışını gerçekleştireceğiz. Kıbrıs Türk halkının tüm siyasi eğilimlerinin, kolektif iradesinin ve ortak aklının buluştuğu yer olan Cumhuriyet Meclisi üstlendiği sorumluluğun idrakindedir.

Ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve tüm diğer alanlarda adil, verimli ve hesap-verebilir uygulamaların hayata geçebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Cumhuriyet Meclisi’nin birincil görevidir. Bu amaçla gerek komitelerde gerek Genel Kurul aşamasında vekillerimiz özverili şekilde çalışmakta, bürokrasi, sivil toplum, iş dünyası ve diğer paydaşların öneri ve fikirlerinden istifade edilmektedir.

Katılımcı bir anlayışla, demokratik meşruiyet sınırlarını hep ilerletmek ve olabilecek en kucaklayıcı şekilde meşveret etmek bizlere rehberlik etmektedir.

Kuşkusuz, Cumhuriyet Meclisi yasama faaliyetlerinin yanısıra başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ülkemiz gündemini işgal eden tüm konuların ele alındığı, kamuoyunun dikkatine getirildiği, fikir ve önerilerin geliştirildiği en güçlü, en geniş ve en etkili platformudur. Altı siyasi parti ve 50 milletvekiliyle, Cumhuriyet Meclisi ülkemizin en dinamik ve halkımız tarafından da en yakınen takip edilen kurumdur.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak, üstlenmiş olduğum görevin önem ve bilinciyle, 1 Ekim Salı günü açılışını yapacağımız yeni yasama yılının verimli geçmesini dilerim. Çağın gereklerine cevap verecek yasaların hazırlanabilmesi için şahsım, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı ve tüm milletvekilleri olarak üstümüze düşen görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Ayrıca, Cumhuriyet Meclisi ülkemizin tüm sorunlarına çözüm önerileri ve yapıcı eleştirileri dile getirmeye devam edecektir. Siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışırlarken, halkımızın da etkin bir şekilde Cumhuriyet Meclisi’ni takip etmesi, eleştirileri ve önerilerini siyasiler, milletvekilleri, siyasi partiler ve sivil toplum aracılığıyla dile getirmeleri hem vatandaşlık görevleridir hem de ülkemizin ileriye taşınması ve demokrasimizin gelişmesi için son derece önemlidir.

Yeni yasama yılının halkımız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederken, Kıbrıs sorununun en kısa sürede çözülmesi, halkımızın haklarının en güçlü şekilde korunduğu, siyasi eşitlik ve temsiliyetinin sulandırılmadığı adil bir kapsamlı çözüm en büyük umut ve dileğimdir.

Son olarak, Doğu Akdeniz’de gerilim ve çatışma yatıracak siyasetlerin terk edilmesi, Kıbrıs Türk halkını yok sayan, hak ve menfaatlerini görmezden gelen proje ve girişimlerin sonuç vermeyeceğinin en kısa sürede farkına varılması beklentimi de vurgulamak isterim.

Saygı, sevgi ve selamlarımla

Teberrüken ULUÇAY

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI