YABANCILAR VE MUHACERET (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI KOMİTEDE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.


Komite, gündeminde bulunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve komite Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onayladı.


Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:


“Yürürlükteki Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası, çalışma ve iş kurma izin süresi bitmiş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunan yabancılara izinsiz olarak kaldıkları her gün için günlük asgari ücret miktarı tutarında para cezası öngörmektedir. Bu durum, hem çalışma yaşamını olumsuz yönde etkilemekte hem de işverenler ve Sosyal Güvenlik Fonları açısından çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Fasıl 105 kapsamında oluşan işbu cezayı ödeyemeyen yabancılar ülkemiz sınırları içerisinde kalmaya devam etmekle birlikte işgücü piyasasında aktif olarak yer alıp kayıt dışı işgücünün bir parçası olarak kayıtdışı ekonominin büyümesine de sebep olmaktadır. Bir diğer husus ise işgücü ihtiyacı bulunan ve yasal mevzuat çerçevesinde işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin, ülke içerisinde kayıtdışı durumda olan mevcut potansiyelin kayıt altına alınamaması sebebiyle bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yurtdışından yoğun bir işçi temin talepleri bulunmaktadır. Son zamanlarda polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ülkemizde yasal mevzuat çerçevesinde kayıtdışı bulunan kişi sayısının artmakta olduğu görülmekle birlikte bu kişilerin ülkelerine gönderilmeleri hususunda yapılan harcamalar da ülkemiz bütçesi için büyük bir gider oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışma işlemlerinden dolayı kayıtdışı duruma düşmüş yabancı ülke vatandaşlarının yapılacak olan yasa değişikliği ile özellikle inşaat, sanayi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde kayıt altına alınmalarına olanak sağlayarak bu sektör temsilcilerinin iş gücü açığının giderilmesi ile yeni yabancı iş gücü taleplerini azaltmak kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca herhangi bir nedenle kayıt dışına düşmüş olan bu yabancı ülke vatandaşlarının oluşan ceza miktarlarını ödemede yaşadıkları sıkıntılar neticesinde özellikle aile bağı bulunan birçok yabancı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapmama yoluna gitmekte ve sosyal bir sorun olarak ailelerin parçalanmasına yol açmaktadır. Yukarıda yer alan bulgular ve sektör temsilcilerinin acil önlem alınmasına yönelik yoğun talepleri de dikkate alınarak kayıt dışı istihdam sorununun kısa zamanda çözülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülke ekonomisine, sosyal güvenlik sistemine ve çalışma yaşamına büyük sekte vuran bu durumun giderilmesine yönelik olarak Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı ile ayrıca yukarıda belirtilenlere ilaveten, ikamet izini ve vize uygulamalarına yönelik Yasa altında çıkarılan tüzükler uyarınca tahsil edilen bazı harçların, Yasa’da yer almaması sebebiyle ortaya çıkması


muhtemel Anayasal sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Yasa’ya bu hususta cetvel eklenmiştir.”


Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.


UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı