ULUÇAY, MESAJ YAYINLADI

Kıbrıs Türk halkı uzun ve zorlu bir sürecinardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıldönümünde mutlu,gururlu ve umutludur.

Kıbrıs Türk halkı barış, demokrasi ve hukukunüstünlüğü gibi çağdaş dünyanın temel ilkelerini benimsemiş, bunları günlükyaşamından devlet örgütlenmesine kadar her alanda yaşatmak için mücadelevermektedir. Uluslararası camiada hak ettiğimiz konumu, gasp edilentemsiliyetimizin iadesini ve en genel anlamda hak ve menfaatlerimize saygıgösterilmesini er ya da geç elde etmek için de gereken mücadeleyi vermeye devamedeceğiz.     

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere,önümüzü açacak,ekonomimizi geliştirecek halkımızı daha fazla refah ve esenliğekavuşturacak birçok eşik bulunmaktadır. Birlik ve dayanışmamızı muhafazaederken, anlaşmazlıklarımızı hukuk ve demokrasiyle çözecek, geleceğe daha güçlüve emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.kuruluşyıldönümünü kutlar tüm şehit ve gazilerimizi yad ederken  halkımızı bir kez daha tebrik ederim. 

 

TeberrükenULUÇAY

CUMHURİYETMECLİSİ BAŞKANI