DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ ANKARA’DA TEMASLAR YAPTI

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi TBMM’den gelen davet üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi

 Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP) başkanlığındaki heyette Komite üyeleri Erek Çağatay (HP), Aytaç Çaluda (UBP), Salahi Şahiner (CTP) ve Hasan Büyükoğlu (HP) katılmıştır. Heyet sırasıyla TBMM’nin Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve KKTC Dostluk Grubuyla ayrı ayrı toplantılar yaptı.

İlk olarak Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Komisyon üyeleri ile bir görüşme yapan Heyet, Komisyonun çalışma usulü, yapmış olduğu çalışmaların niteliği ve işlevleri ile ilgili bilgi aldı.Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik kalkınmanın önemine dikkat çekti ve iki ülke arasında işbirliğine her zaman için ihtiyaç olduğu ve bunun geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Komite üyeleri ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan gençlerin önünün açılması amacıyla spor ambargolarının kalkması gerektiği, özellikle turizm ve yükseköğrenim alanlarının lokomotif sektörler olduğundan dolayı bu ve benzeri alanlarda karşılıklı istişare içinde bulunulması ve ada da haklı sayılan bir kesim olduğu ve yapılacak işbirliğinin ileriye gidebileceğinin altını çizdi.

Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolleriyle Kuzey Kıbrıs’ın ayakta durduğunu, ve yapılan tüm katkılara rağmen Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacıolduğuna değinildi.

Heyet, iki ülke arasında sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde sürdürülecek çalışmaların desteklenmesi konusunda ortak bir görüş bulunduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelen heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında var olan güçlü ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için görüş alışverişinde bulundu.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU İLE TOPLANTI

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Komisyon Üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Heyetine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin insan hakları karnesinin iyi durumda olduğunu, daha iyi bir seviyeye gelmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübelerinden yararlanılmasının yerinde olacağı ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasındaki iletişim ve işbirliğinin devam ettirilmesi için her iki Heyet üyeleri de ortak irade ve anlayış içerisinde olduklarını belirttiler.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE TOPLANTI

Kamu Denetçiliği Kurumu ile toplantı gerçekleştiren Heyet, Kurum Başkanı Şeref Malkoç ve Kurum Denetçileri ile Kurumun işleyişi, faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esas aldıkları ve yürürlükte olan mevzuatlar ile ilgili bilgiler aldı.

Toplantıda Kurumun hangi esaslar göre çalışmalaryaptığı özellikle Kurumun Meclis bağlantıları ile ilgili konularına değinildi, Cumhuriyet Meclisi Heyeti ise Komiteye gelen Ombudsman Raporlarının ilgili yasal mevzuat dahilinde yapmış oldukları çalışmaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsman Dairesinin çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Ayrıca, her iki ülkedeki Ombudsman Kurumunun karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması gerektiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğinin altı çizildi.