İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası”nı görüştü. 


İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştiridi ve Komite, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 


“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: Polis Genel Müdürü ve Yardımcılarının atanmalarında aranan nitelikleri taşıyan polis mensubunun çok az bulunması, bu yıl ve önümüzdeki yıl gerek yaş haddi nediyle gerekse de hizmet süresi dolacağı nedeni ile boşalacak olan bahsedilen mevkilere atanmalarda sıkıntı yaşanacağından Polis Genel Müdürü ve Yardımcıları mevkiine atanabilecek yeterli aday sayısını sağlamak için Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasasına ihtiyaç duyulmktadır. 


İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası”nın genel gürüşmesini gerçekleştirdi ve Komite, Yasa, ile ilgili çalışmalarını ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek. 


İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güvvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundular.  


İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili  Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 

Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.