DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan iki (2) adet Ombudsman Raporunu görüştü ve bir (1) tane Ombudsman Raporunu karara bağladı; geriye kalan bir (1) Ombudsman Raporu için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Eski İskan Komitesi Başkanı Yonca Dayıoğlu ve Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. Genel Müdürü Hasan Basri Beycanlı katıldı ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı