EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat.10.00’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde geniş bir çalışma yapmaktadır. 

Söz konusu YasaTasarılarının Genel Gerekçesi:

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amaçlanmıştır.

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar  Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amaçlanmıştır.

Komite toplantısına, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı’ndan Müdür Ayşe Avseven ve Avukat Özlem Başbuğ katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili  Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,  HP Milletvekili Mesut Genç  ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.