öRGÜTLER, AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME (DEĞİŞİKLİK) YASASI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER

<div>Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.<br></div><div>Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde heyet temsilcileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası hakkında görüşlerini dile getirdiler.</div><div>SAHİR</div><div>İlk sözü alan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, yıllardan beri ülkede değişimler yaşandığını ve doğal alanların daraldığını dile getirerek yasada bir güncellemenin şart olduğunu, yapılan yasa çalışmalarının bir takım düzenlemeler getirdiğine inandıklarını belirtti.</div><div>Sahir yasanın hemen geçebileceğini ancak içinde bazı kaygıları olduğunu vurgulayarak, nesli tükenmekte olan canlıların korunma altına alınmasının&nbsp; kendileri için&nbsp; elzem olan bir konu olduğunu dile getirdi.</div><div>Sahir ayrıca,&nbsp; koruma alanlarının da ava açılmasının yanlış olduğunu fakat bunların düzenlenebileceğini düşündüklerini dile getirerek: “Ancak buna rağmen yasa geçmeli. Çünkü bazı düzenlemeler içeriyor. Yasa geçtikten sonra bu başlıklar altında düzenlemelere gidilebilir.” dedi.</div><div>BASAT</div><div>Taşkent Doğa Parkı Drektörü Kemal Basat da yasada bir çok hassasiyetin tartışılıp ele alındığını kaydetti:</div><div>Basat, yasanın esasen 2017 yılından beri çalışılan, İçişleri Bakanlığı’nın ilk defa insiyatif alarak çevre kuruluşları ve çevre örgütleri ile Avcılık Federasyonunu bir araya getirerek ortak zeminde bir çalışma olduğunu ifade ettiği konuşmasında, çok emek verilen bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.</div><div>Meclis alt komitesinde gerçekten bir demokrasi öreği ile her kesimden herkese söz hakkı verildiğine işaret eden Basat, Komite üyelerinin&nbsp; çok yapıcı davrandığını söyledi.</div><div>Basat: “Gelinen noktada hiç birimizin yüzde yüz tatmin olmadığı ama demokratik anlamda çok demokratik bir yasa olduğunu söyleyebilirim. Mevcut yasadan kat ve kat iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Halen daha onaylanmamış olması büyük bir talihsizliktir. Yasanın olduğu gibi geçmesi bence önemli” dedi.</div><div>SARPTEN</div><div>Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten de konuşmasında, Dernek olarak 2 yılı aşkın bir süredir yasa ile ilgili yürütülen çalışmalara katkı koyduklarını işaret ederek, mevcut yasanın 10 yıl önce geçtiğini anımsattı.&nbsp;</div><div>Sarpten mevcut yasa ile kıyaslandığında önemli açılımlar içeren ve adımlar atılan bir yasa olduğunu ifade ederek, kendileri için&nbsp; önemli bir noktanın da Avcılık Federasyonu ile&nbsp; bir çok çevre örgütünün ortak fikirlerde, asgari müştereklerde buluşarak hazırlanmış olması olduğunu söyledi.</div><div>Bunun başka bir çok konuda da örnek alınması gereken bir tavır olması gerektiğini kaydeden Sarpten,&nbsp; ülkede asla yan yana gelmez denilen anlayışların nasıl birlikte ortak bir üretim yapabildiğinin de ortaya konulduğunu vurguladı.</div><div>Sarpten: “Bunun getirisi olarak da hem alt komitede hem de genel kurul da oybirliği ile geçmiş bir yasa var aslında. Dolayısıyla biz hiç vakit kaybettirilmeden ve bizi bekleyen seçim sürecine de kurban edilmeden derhal yasanın yürülüğe girmesini talep ediyoruz” dedi.</div><div>BÜRKAN</div><div>Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bürkan ise konuşmasında yapılan yasa değişiklik tasarısında avcılığın sürdürülebilirliği ve korunması açısından bir çok değişiklik yapıldığına inandıklarını söyleyerek Meclis’te onaylanan yasanın Cumhurbaşkanı’nca geri gönderilmesinin beklemedikleri bir durum olduğunu belirtti.</div><div>Bürkan: “Yasanın hiçbir değişikliğe uğramadan maddelerinin aynen korunarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını bekliyoruz” dedi.</div><div>ULUÇAY</div><div>Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, yasanın özverili çalışmalar sonrasında belirli bir noktaya getirildiğini anımsatarak 4’lü koalisyon döneminde de ilgili komitenin gündeminde olduğunu ifade etti.</div><div>Hükümetin değişmesiyle yasanın aynı komitede ele alınmaya devam ettiğini işaret eden Uluçay iki hükümetin de ortak anlayışı ile ortaya çıkan bir yasa olduğuna dikkati çekti.</div><div>Ortaya konulan çalışmanın sonucunda da Cumhurbaşkanınca geri gönderilen yasada işaret edilen maddelerin Komite tarafından dikkate alınacağını söyleyen Uluçay, Komitenin gelinen noktayı ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte değerelendireceğini düşündüğünü ifade etti.</div><div>Amacın en kısa zamanda yasanın yürürlüğe girmesi olduğunu vurgulayan Uluçay, bu vesileyle komitede yasanın geçmesi için uğraşan Milletvekillerine, İçişleri Bakanlığı’na, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.</div><div>Uluçay, yasanın en iyi şekilde değerlendirileceği ve yeniden Meclis Genel Kurulu gündemine geleceğine inanç belirtti.</div><div><br></div>