BEROVA, AKPA GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ

<div><div><br></div><div>UBP Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Dr. Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan AKPA Genel Kurulu’nda ‘Avrupa’da medya özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğine yönelik tehditler’ konulu raporun sunumunu takip etti. Dr. Berova, raporun sunumunun ardından, söz alarak rapor ile ilgili görüşlerini Genel Kurul’a sundu. Berova, güçlü bir demokrasi için ifade ve medya özgürlüğünün son derece önemli olduğunu belirterek, bu tür özgürlüklerin korunmasının demokrasimiz için de çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı.&nbsp;</div><div><br></div><div>Berova, rapora değinerek, 20 Temmuz 2018 tarihinde Kıbrıslı Rum gazeteci Costas Constantinou’nun çözümsüzlükten bazı Kıbrıslı Rumların çıkar sağladığını kaleme almasının üzerine, ırkçı bir Kıbrıslı Rum tarafından ölüm tehdidi aldığını hatırlattı.&nbsp;</div><div><br></div><div>Dr. Özdemir Berova, bu konunun mümkün olan her düzeyde ele almanın çok önemli ve gerekli olduğuna değinerek, raporda da belirtildiği gibi, meselenin siyasi, yasama, yargı ve eğitim yolu ile ele alınmasının gerekliliğine değindi. Berova ayrıca, bu gibi olayların yaşanmaması için insan hakları eğitimi ve en önemlisi gerçek ve doğru tarihi öğretmenin gerekli olduğunu vurguladı.&nbsp;</div><div><br></div><div>UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, adada Kıbrıs Türk halkının, politik olarak iki eşit halktan biri olduğunu vurgulayarak, bu tür yaklaşımların, iki tarafın kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında çelişkiler yarattığına dikkat çekti.&nbsp;</div><div><br></div><div>Berova, son olarak Afrika Gazetesi'ne yönelik saldırılar konusunda, faillerin yargılanmış ve hapis cezası almış olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir yargıya sahip, hukukun üstünlüğüne saygı gösteren, demokratik bir ülke olduğuna vurgu yaptı.&nbsp;</div><div>UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova Avrupa Muhafazakârlar Grubu toplantısına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grup toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul toplantıları çatısı altında, çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Candan ve Berova AKPA Genel Kurul toplantıları yanısıra AKPA bünyesinde komite toplantılarına da katıldılar.&nbsp;</div><div>Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.</div></div><div><br></div>