HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, <b>UBP Milletvekili Komite Başkanı </b></span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR">Oğuzhan Hasipoğlu </span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Başkanlığında, bugün saat 10:00’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" hspace="0" vspace="0" align="left"> <tbody><tr> <td valign="top" align="left" style="padding-top:0cm;padding-right:9.0pt; padding-bottom:0cm;padding-left:9.0pt"> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite, gündeminde bulunan</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.<o:p></o:p></span></div> </td> </tr> </tbody></table> </div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><i><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></i></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2007 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası, ülkede emlakçı olarak faaliyet gösterecek olan kişi ve şirketlerin, emlakçı olarak kayıt olmak zorunda oldukları, aksi halde emlakçı olarak kabul edilemeyecekleri ve emlakçılık faaliyeti yapamayacakları hükümlerini içermektedir. Yasa, bu kayıt işlemleri ve sair görevleri yerine getirmek üzere, bir Komisyon kurulmasını öngörmüş olmasına rağmen, böyle bir Komisyon bugüne değin uygulamada gereğini yerine getirememiştir. Yine Yasa, yürürlüğe girdiği tarihlerde 6 ay görev süresi olan "Geçici Komisyon" kurulmasını ve fiilen emlakçılık yapmakta olanların bu komisyon aracılığı ile ve farklı bir yöntemle kayıt olmalarını düzenlemiştir. Bu düzenleme uyarınca Geçici Komisyon kurulmuş ve fiilen emlakçılık yapmakta olan bazı kişiler kayıt yaptırmışlardır. Yasa'daki düzenlemelere göre, emlakçılık yapacak olan kişilerin yukarıda bahsedildiği şekilde ilk kayıt işlemlerini yapmalarının yanında, "yıllık izin harcı" ve "yıllık üyelik aidatı" ödeme yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak Yasa'nın öngördüğü Komisyon'un kurulmamış olması nedeniyle bu gibi harç ve aidatlar tahsil edilememiş, yapılan ilk kayıtların devamında yıllık olarak kayıt yenileme ve/veya uzatma işlemleri de yapılamamıştır. Gerek ‘Geçici Komisyon’ vasıtası ile ilk kayıt işlemini yaptırmış olan kişiler, gerekse daha sonra birliğe kayıt olmak suretiyle fiilen emlakçılık yapmakta olan kişiler, Yasa önünde kayıt dışı emlakçı olarak görülmeye, bazı hukuk davalarında mağduriyetler yaşamaya başlamaktadırlar. Yaşanan bu önemli sorunların yanında, Yasa'da olması gereken bazı hususların da düzenlenmemiş veya yeterince düzenlenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, emlakçıların faaliyetlerini yerine getirirken uymaları gereken ilke ve prensipler, Emlakçıların, emlakçılık &nbsp;faaliyetlerine taraf olan alıcılar, satıcılar, kiralayanlar, kiracılar ile aralarında yapacakları, keza birbirleri ile yapacakları sözleşmelere ilişkin hükümler, Gelişen emlakçılık sektörüyle birlikte, emlakçılığın tanımınında ‘emlak danışmanlığı’ ve ‘emlak yönetiminin’ de yer alması gerektiği, emlakçıların hangi faaliyetlerde bulunabilecekleri, taşınmaz mal satış sözleşmelerinin kaydettirilmesi yönteminin kolaylaştırılması, Yasanın önemli eksikleridir. Netice itibarı ile tüm bu sorunları ve eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına davetli olarak, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, KKTC Merkez Bankası’ndan Uğurcan Yaşamsal, İçişleri Bakanlığı’ndan Uğur Çulhaoğlu, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden Gökçen Okay, Şehir Planlama Dairesi’nden Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nden Hasan Sungur ve Özel Şirketlerden Gizem Sakallı, Kutay Ramiz, Yasin Kurşuntel ve Hüseyin Sadeghi katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, &nbsp;HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve &nbsp;HP Milletvekili Erek Çağatay &nbsp;katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div></div>