İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cumhuriyet Meclisi,&nbsp;İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;HP&nbsp;Milletvekili&nbsp;Jale Refik Rogers&nbsp;Başkanlığında&nbsp;bugün saat&nbsp;10:00’da&nbsp; toplandı.</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> gündeminde bulunan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüştü. <span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><o:p></o:p></span></span></div> <div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,</span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> ilk olarak “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, &nbsp;oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">Değiştirilmiş Şekliyle 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına tabi olan kamu çalışanlarının bir üst dereceye yükselebilmesi için halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede 7 yıl çalışmış olması; yapılacak yükselme sınavında ise en az 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">Diğer taraftan, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve diğer personel yasalarına tabi olan personelin, ilk terfi için toplam yedi yıl ve diğer terliler için bulunduğu derecede fiilen 3 yıl çalışmış olması; yapılacak yükselme sınavında ise en az 50 ve üzeri puan almış olması yeterli sayılmaktadır. Bu durum kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratmaktadır.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">Ayrıca bu yasa kapsamında olup bulunduğu hizmet sınıfı için öngörülen eğitim düzeyinin üzerinde eğitim gören kamu çalışanlarına, fazla yapılan her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi olmak üzere toplam sekiz kademe ilerlemesi verilebilmektedir. Örneğin, bitirdikleri üniversitenin dört yılına karşılık dört kademe ilerlemesi, ikinci üniversite için de artı dört kademe ilerlemesi ile toplamda sekiz barem içi artış alabilmektedirler. Sonuç olarak, orta öğrenim gerektiren bir hizmet sınıfına atanmış olan kamu çalışanları almış oldukları kademe ilerlemesi ile sekiz yıl fiilen çalışarak gelecekleri bareme iki lisans diploması ile gelebilmekte ve üniversite mezuniyeti gerektiren bir hizmet sınıfına atanan kamu çalışanlarından çok daha yüksek maaş alabilmektedirler.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">Yukarıda bahsedilen sorunların giderilmesi amacıyla 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Katılımcı bir yaklaşımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüş ve önerileri alınarak teknik kurulda son şekli verilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı 7 maddeden oluşmaktadır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Komite, Yasa Tasarısı, ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve&nbsp; Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:TR">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına,</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:TR"> <span class="m-5151560524903319261bumpedfont15"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">HP Milletvekili&nbsp;Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili&nbsp; Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></span></span></div></div>